facebook
 
///////////////////////////////////////////////////////

Laboratoryjna przestrzeń sceny π w Teatrze Łaźnia Nowa, to przestrzeń niezależna, otwarta na projekty młodych ludzi, artystów, pasjonatów swojej wyobraźni. Może do niej wstąpić niemal każdy, kto ma autentyczny zapał i jest zdeterminowany do realizacji swojego artystycznego marzenia. To doświadczenie kilku lat pracy na Kazimierzu obliguje do stworzenia w ramach struktury Łaźni projektu wspierającego zewnętrzne inicjatywy.

*Był off Broadway -- jest off Łaźnia.*

///

Animacja, czyli ożywianie to właśnie pomoc, ale także dzielenie się doświadczeniem zawodowym. W przypadku Łaźni są to działania ściśle związane z teatrem, dlatego wsparcie dotyczy procesu przygotowania inscenizacji – od starania się o granty i pozyskiwanie środków, poprzez pomoc w organizacji produkcji, scenografii i oświetlenia, promocji projektu, etc. Łaźnia tworzy wsparcie logistyczne i doradcze, wspomaga projekt, który pozostaje w swojej istocie niezależny.

Spektakl "Sen nocy letniej" przygotowany przez Jacka Jabrzyka to pierwszy projekt w roku 2008 realizowany na laboratoryjnej scenie Pi. W kwietniu podziemia ożywiła "Wizyta starszej pani" Dürrenmatta w wykonaniu nauczycieli i uczniów – pod okiem artystów Theatrum Mundi.

///

Scena π działała w Łaźni Nowej w roku 2008