facebook
 
////////////////////////////////////////////

Born Digital
Młodzieżowy projekt teatralny
/kooperacja teatrów Łaźnia Nowa Kraków i Junges Schauspielhaus Düsseldorf/


Czy dorastając w epoce mediów elektronicznych, gier komputerowych i powszechnej dostępności narzędzi komunikacji multimedialnej, będących integralnymi częściami naszego życia – stajesz się przedstawicielem wyjątkowego gatunku, niezależnie od tego, czy mieszkasz w Nowej Hucie czy w Düsseldorfie? Czy inaczej patrzysz dziś na świat i inaczej go odbierasz? Co jest ci nadal „obce“, gdy w każdej chwili możesz się znaleźć „wszędzie”? Czy te dwa światy są nadal tak różne, jak były w czasach przed rewolucją cyfrową, czy  może życie w Nowej Hucie i Düsseldorfie stało się do siebie podobne? Czy istnieją utopie – a jeśli tak, jakie – dla życia w epoce cyfrowej? Czy dzisiejsza Nowa Huta i Düsseldorf mogą się jeszcze od siebie różnić?

Multitasking to wielozadaniowość, gotowość do podejmowania ryzyka i szybkiego reagowania. Kreowanie pomysłów, sprawna realizacja i, jeśli to konieczne, szybka z nich rezygnacja. Umiejętności i cechy przypisywane tak zwanym “digital natives“, a równocześnie mające wiele wspólnego z pracą teatralną. Game over = nowa gra!

Młodzi ludzie z Krakowa i Düsseldorfu podejmują wspólną grę, która zaczyna się w sieci, a kończy na scenie. Tworzą awatary, odwzorowując relacje rozgrywające się w obrębie lokalnych społeczności, w których żyją i nimi się wymieniają. Każda z grup nawiązuje relacje ze stworzonymi postaciami z miasta partnerskiego i poprzez stawianie pytań próbuje lepiej je poznać. Jaki jest świat, z którego pochodzą te awatary? Czy mogłyby żyć w naszym mieście? Co tam się z nimi dzieje? Jakimi możliwościami dysponują? Jakie przeszkody stają im na drodze? Zanim obie grupy spotkają się w realu, wymienią się swoimi doświadczeniami w sieci. Różnice wyłaniające się podczas tej wymiany, staną się tematem spektaklu, który zostanie przez nich wspólnie stworzony.


Teatr Łaźnia Nowa
Najmłodsza krakowska scena teatralna, usytuowana w Nowej Hucie. Prezentuje repertuar współczesny, podejmujący próby znalezienia własnej formuły funkcjonowania teatru w społeczności lokalnej. W swoich produkcjach Łaźnia Nowa stawia pytania o historię zdewastowanej dzielnicy, nadzieje i rozczarowania jej mieszkańców, miejsce teatru w nowohuckiej przestrzeni oraz sztukę jako narzędzie kreowania uniwersalnej wspólnoty i inspiracji do uprawiania twórczości teatralnej. Nowohucki teatr definiuje sie jako pionierska inicjatywa na kulturalnej mapie Polski, poszukujący przestrzeni zbiorowego życia, w którym możliwa jest autentyczna afirmacja rzeczywistości.


Das Junge Schauspielhaus
Najmłodszy teatr Düsseldorfu znajduje się na końcu Münsterstraße w Rath, byłej dzielnicy robotniczej, zamieszkałej w dużej mierze przez ludność migracyjną. Das Junge Schauspielhaus jest autonomiczną sceną Schauspielhaus Düsseldorf i zajmuje się współczesnym teatrem, adresowanym do wszystkich pokoleń. W ich repertuarze można znaleźć zarówno bajki i sztuki klasyczne, jak również projekty interaktywne i teatralne poszukiwania podejmujące aktualne tematy. Junges Schauspielhaus definiuje się jako laboratorium socjalnej fantazji, miejsce do dyskusji o społecznych procesach, kuźnia utopii – zarówno w pracy dla dzieci i młodzieży, jak i z nimi.